© Powered by SiteSpirit

 
Logo.jpg

-

ESCOUADE

ESCOUADE is an innovative collective private development. Smart collective solutions increase living comfort against lower cost. The individuel unit requires less space because collective services like storage, guestrooms and workspace are catered for collectively.

ESCOUADE is een vernieuwende collectieve particuliere ontwikkeling. Slimme collectieve oplossingen zorgen voor een zo groot mogelijk woongenot tegen een zo laag mogelijke prijs. De individuele woning vraagt binnen dit concept om minder bouwruimte, doordat collectieve voorzieningen zoals bergruimte, logeerkamers en werkruimte voor de gehele kopersgroep gerealiseerd worden.logo_ESCOUADE_120525.jpg


contactgegevens
contactgegevens